Hasiči jsou jen lidé,a i ti dokáží být omylní.

Listopad 2009

Výjezd 9

26. listopadu 2009 v 1:15 | admin |  Zásahy
25.11. 21:50:57 DOPRAVNÍ NEHODA,UVOLNĚNÍ KOMUNIKAVE,ODTAŽENÍ, I.st.Pelhřimov
Horní Cerekev,DN 1 OA,0,5km nad benzinou sm Pelhřimov,bez zranění,auto na bok.
Po příjezdu jednotky na místo byla poskytnuta první pomoc řidiči a následně zavolána ZZS.
Automobil byl zajištěn proti požáru.Přičinou nehody byli nepřiměřená rychlost a 0,54 promile v krvi.
Zasahující vozidla:Cas 24 Mann
Cas 24 Tatra Terrno
VW Transporter 2x ZZS + Policie ČR
Odtahová služba 1x Iveco

Něco málo o historii Horní Cerekeve

5. listopadu 2009 v 16:10 | admin |  Ostatní
O datu založení Horní Cerekve se nedochovaly žádné přesné historické záznamy. Původní osadu založil jistý Líček a po něm dostala jméno Líčkovice. Později byla osada pojmenována po kostele, původně dřevěném - cierkev. Osadu rozšířil ve 14. století Dobeš z Bechyně, nejvyšší maršál Království českého. Ten udělil Cerekvi určitá práva - právo městské, soudní pravomoce, jakož i právo opevnit se a čímž se stala osada městem. První zachovaný písemný doklad o městě je z roku 1361. Dobeš z Bechyně zde vystavěl na břehu největšího rybníka vodní tvrz s příkopy. Historie hornocerekvického panství je velmi rozmanitá, vystřídalo se zde dvanáct různých vlastníků, z nich nejslavnější byl rod Léskovců. Za jejich vlády v letech 1411 až 1655 se stala Horní Cerekev centrem řešení vládních problémů a hospodářských otázek. Po nejstarším známém členu rodu Léskovců, Janu, byla pojmenována Cerekev Léskovcova Superiori (Horní). Posledním vlastníkem byl rod německého knížete Antonína Karla Hohenzollern, který vlastnil panství až do roku 1945. Nejnovější kapitolou historie Horní Cerekve je povýšení obce na město a to 27.října 2000.
Starší pohlednice (některé roky jsou uvedeny pod pohlednicí)
1950
1943
1989

Sv.Florián patron všech hasičů

4. listopadu 2009 v 20:10 | admin |  Ostatní
Velitel pluku propuštěný ze římských legií. Narodil se v Cetii (dnes Zeiselmauer u Vídně) a za vlády císaře Diokleciána byl jednou z obětí jeho zásahů prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304. Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Pannonii.Vokolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů.Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc. Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě, jeho bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. Ti mu přivázali na krk mlýnský kámen a hodily ho do řeky Enže. Ostatky sv. Floriána byly v 11. Století rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do Krakova ( stal se jedním z polských patronů) a z Polska byla za Karla IV. Malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněž katedrála v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů. Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích. Na Hané ještě v minulém století hlásil ponocný :" Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně. "


Hasičská modlitba

4. listopadu 2009 v 20:06 | admin |  Ostatní
Nechť kdekoli oheň plane,
já splním svoji povinnost,
pro záchranu životů, Pane,
dej mi síly dost
v náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
požehnej Pane
mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.Hasičské desatero

4. listopadu 2009 v 20:00 | admin |  Ostatní
Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Technické údaje CAS 24-S2R

4. listopadu 2009 v 19:50 | admin |  Ostatní

Základní technické údaje

Základní provedení: Kompletní nástavba bez výbavy vyrobená z hliníkových profilů, čerpadlo ZIEGLER, nerezová nádrž na vodu a pěnidlo, rolety ZIEGLER, 1 ks VT naviják s 60m VT hadice a VT proudnicí, žárově pozinkované ocelové protrubkování (1x (2x) sání, 1x (2x) plnění hydrantem, 1x lafetová proudnice 4x výtlak "B"), karoserie nástavby - Al. plech, stavoznaky, žebřík pro výstup na zadní plošinu, vozidlo je osazeno základním výstražným zařízením schváleného typu, vnitřní osvětlení, bedna na nářadí, držák žebříků a držáky základního příslušenství dle směrnice MV, barevné provedení RAL 3000 s bílými doplňky RAL 9003. Vnitřní hliníkové oplechování a regálová zástavba. Možnost dovýbavy: elektrocentrála, výsuvný stožár 2x500 (2x1000) W, elektrický (hydraulický) lanový naviják…
Rozměry vozidlaPodvozek
Délka7.585 mmTypMAN 14.285
Šířka2.550 mmRozvor3.900 mm
Výška v nezatíženém stavu3.200 mmTyp motoruNaftový, D 0836 LFL 03
Světlost při celkové hmotnosti400 ± 5 mmMotor splňuje emisní normuEURO III.
Hmotnosti vozidlaČistý výkon motoru206kW/2400 min-1
Pohotovostní hmotnost10.120 kgMěrný výkon motoru14,2 kW/t
Užitečná hmotnost4.380 kgPohon4x4
Celková hmotnost14.500 kgPřevodovkamechanická
Zatížení přední nápravy5.600 kgNájezdový úhel přední30°
Zatížení zadní nápravy9.000 kgNájezdový úhel zadní25°
KabinaAntiblokovací systémABS
Typprodloužená, sklopnáMaximální rychlost vozidla85 km/h
Počet míst k sezení1+ 5Objem palivové nádrže125 litrů
Integrované držáky dýchacích přístrojů do opěr sedadelNapětí el. příslušenství24 V
Nádrže nerezovéPrůtokový naviják
Jm. objem nádrže na vodu4.000 l. mat. 17 240Rozměry hadiceDN 25 / 60-80m
Jm. objem nádrže na pěnidlo400 l. mat. 17 240Pistolová proudnices možností regulaceprůtoku, vodního kužele
Čerpací zařízení
ZIEGLER FP 16/8
Nízkotlaký stupeňVysokotlaký stupeň
Jmenovitý průtok vody2400 l/min250 l/min
při jmenovitém tlaku0,8 MPa4,0 MPa
a jmenovité sací výšce3 mVývěva TROKOMAT

Přehled zásahů Leden-Září 2009

4. listopadu 2009 v 19:15 | admin |  Zásahy
JPO
Celkem
zásahů
PO
DN
ŽP
ÚNL
TH
RN
OMU
PP
Horní Cerekev
20(2)
3
2
-
-
13
-
-
2
PO - požáry, DN - dopravní nehody, ŽP - živelní pohromy, ÚNL - únik látky, TH - technická havárie, RN - radiační nehoda,
OMU - ostatní mimořádná událost, PP - planý poplach
Počet meziokresních (příp. mezikrajských) výpomocí - údaj v závorce - není započítán do celkového počtu zásahů